RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie BIP Publicznego Gimnazjum w Walcach

Szkoła

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

* Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Publicznego Gimnazjum w Walcach

28.03.2012

 Publiczne Gimnazjum w Walcach

ul. Lipowa 2

47-344 WalceOpublikował: Mariusz Bonowicz
Publikacja dnia: 27.10.2012
Podpisał: Mariusz Bonowicz
Dokument z dnia: 13.03.2012
Dokument oglądany razy: 23 007